Публікації. 1999. Макойда О. Християнські мотиви у творчості Осипа Сорохтея

Мистецтвознавство 99: Науковий збірник. – Львів:СКІМ, 1999. – С.119-126.