Публікації. 2019. Надія Бабій. Руйнація власних гуманістичних ідеалів прикарпатських «академіків» між тоталітарними режимами та повернення із забуття наприкінці ХХ ст.

Надія Бабій. Руйнація власних гуманістичних ідеалів прикарпатських «академіків» між тоталітарними режимами та повернення із забуття наприкінці ХХ ст.

Wojna zmieniła wszystko. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i „wyzwolenia” (1939–1945). Tom II. Administracja – Kultura. Redakcja naukowa Adam Adrian Ostanek, Petro Hawrylyszyn. Warszawa – Iwano-Frankiwsk. 2019.-259s.

http://lib.pu.if.ua:8080/bitstream/123456789/7995/1/Babij%20Nadia.pdf