Публікації. 2014. Олена Волинська. Видатні художники-педагоги Галичини

Олена Волинська. Видатні художники-педагоги Галичини/ Мистецтвознавство України : зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; редкол. : А. В. Чебикін (голова редкол.), О. К. Федорук (голов. ред.), М. І. Яковлєв (заст. гол. редкол.) [та ін.] — К. : Фенікс, 2014. — Вип. 14. — С.133-142.

http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-files/MU_2014-book-WEB.pdf